17/10/2014 - Η Baker Tilly Kύπρου επεκτείνεται και στην Ελλάδα/Baker Tilly (Cyprus) expands into Greece
Read more..
10 October 2014 - Baker Tilly trainee achievements in recent ACCA examinations in Nicosia and Sofia.
Read more
7 October 2014 - MHA MacIntyre Hudson Becomes UK Member Firm of Baker Tilly International
Read more..
29 September 2014 - Deregistration of Companies
Read more..
 
Link to all News

 
July 2014 - Audit Semi-Seniors and Seniors - Nicosia
Read more..

July 2014 - Russian Speaking Translator - Nicosia
Read more..

May 2014 - Chief Operations Officer
Read more
 
Link to all Careers

  23 September 2014 - Payment of Immovable Property Tax
Read more..
Αύγουστος 2014 - Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος και πρακτική εφαρμογή της πρόνοιας για τους ιδιοκτήτες
Read more
 
Link to all Tax News

 

Cyprus

Home > Home

 

 


How can we help you?

We specialise in providing our clients with an integrated range of services, helping them realise their potential and achieve their objectives.

>> Contact us


Looking for other Baker Tilly offices around the world?

>> Search our Baker Tilly International Worldwide Directory

www.bakertillyklitou.com | Sitemap | Email disclaimer

Developed by eBOS Technologies